حضور مولدان صنایع شیمی در شانزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین و کامپوزیت

گروه محب درغالب شرکت مولدان صنایع‌شیمی در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ و رزین و کامپوزیت در سالن ۴۲ میزبان شما عزیزان می‌باشد.

کولرهای هوایی

گروه محب بعد از تحقیق و بررسی موفق شد تا در فرایند سرد سازی کولرهای‌هوایی را جایگزین سیرکولیشن  توسط سیال اب کند.که در طی ان بهینه سازی مصرف اب و برق به تحقق پیوست.