گروه محب توانست، با استعانت از خداوند منان ،  تلاش ، استفاده از منایع ملی و مهندسین کارامد حوزه ی فعالیت‌های خودرا از تولید رزین به تولید پلاستی سایزرها بسط و توسعه دهد. و همچنین با شناسایی بازارهای خارجی فعالیت‌های  خودرا به خارج از این مرز بوم نیز بکشاند.

همچنین گروه تحقیق و  توسعه ی این شرکت همواره در جهت افزایش کیفیت محصولات و پروسه‌ی تولیدی ان تلاش بسزایی را انجام داده که کیفیت محصولات این شرکت کاملا مطابق استانداردهای جهانی و محصولات با کیفیت داخلی و حتی فراتر از انهاست.

همچنین این گروه همواره درحال امکان سنجی و بررسی شرایط برای به راه اندازی تولید با توجه به نیاز داخلی و منطقه است ، تا پی در پی به افتخارات خود بیافزاید.