مولدان صنایع شیمی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه ی محب است هدف اولیه ی تاسیس شرکت مولدان افزایش ظرفیت تولید پلاستی سایزرهای PVC بود که این هدف با بهربرداری از خطوط تولید ماده ی D.O.P در سال ۱۳۸۱ باظرفیت۴۰۰۰۰ تن در سال محقق گردید.
این شرکت جهت بسط و توسعه فعالیت‌های تولیدی یه عنوان یک واحد میان دستی پتروشیمی تصمیم به راه اندازی خط تولیدی انیدرید فتالیک نمود که توانست علاوه بر رفع نیاز خود به این ماده نیازهای واحد تولید رزین الکید و رزین پلی‌استر را نیز به این ماده مرتفع سازد و سرانجام به حول‌وقوه ی الهی در سال ۱۳۸۶ این هدف نیز به سرانجام رسید و ازهمان روز نخست صادرات محصول فوق نیز اغاز گردید.
این واحد که واقع در ۱۵ کیلومتری شهر قم است با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰۰تن انیدرید فتالیک اولین و بزرگترین تولید کننده ی انیدرید فتالیک در بخش خصوصی در کشور است. همچنین تطابق کیفت این ماده با استاندارد های جهانی توانسته است سهمی از بازارهای شیمیایی در منطقه را به خود اختصاص بدهد.