معرفی گروه محب

كمپاني محب گروه، يك كمپاني سهامي خاص مي باشد كه هسته ي اصلي بنيان گزاران اين كمپاني آقايان

مصطفي حاج حسيني، موتضي حاج حسيني ، مجتبي حاج حسيني و محمد حاج حسيني مي باشند.هيات مديره كمپاني سهامي خاص محب گروه متشكل از اين چهار نفر است ،كه پتروشيمي هاي١) مولدان

٢)روانگرد گرمسار٣)رزين هاي با كا ليت محب٤) محب بسپار ،در زير مجموعه ي كمپاني ” محب گروه “به همت ايشان به عرصه توليد كشور رسيده اند .

در حال حاضر اعضاي هيات مديره در توليد و فروش و صادرات  اين پتروشيمي ها فعاليتهاي اقتصادي خود را دنبال مي كنند.

ادرس ايميل آقايان :

مصطفي حاج رييس هيات مديره روانگردگر  مسار

حسينيmostafa@mohebgroup.com

مرتضي حاج حسيني رييس هيات مديره محب

Morteza@ hajhosseinu

مجتبي حاج حسيني

Mojtaba@moheb group .com

محمد حاج حسيني

M.hajhossein@ moheb group . Com

آدرس ايميل قسمت فروش داخلي

Salemanager@moheb group.com

آدرس ما

واقع در: تهران، فلکه ی دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان شهید هلیسایی، پلاک ۶۴

شماره تلفن: 77336866-021 و 77336867-021

تلفکس: 77337335-021

تیم ما

test

مهندس مصطفی حاج حسینی

test

مهندس مرتضی حاج حسینی

test

مهندس مجتبی حاج حسینی

test

مهندس محمد حاج حسینی

test

تیم ما